Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

Finanse i podatki

Finanse i podatki

Zmiany w opodatkowaniu VAT dla branży automotive

Po ponad rocznych pracach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów nad projektem kolejnej nowelizacj...

Finanse i podatki

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT przy bonusach jakościowych?

W dniu 16 stycznia 2019 r., Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 78/17, podtrzymał st...

Finanse i podatki

Auta elektryczne i hybrydowe zwolnione z akcyzy – komentarz redaktora naczelnego portalu

Zwolnienie z podatku akcyzowego dla aut elektrycznych i hybrydowych zaakceptowane przez UE. Minister...

Finanse i podatki

Schematy podatkowe w branży motoryzacyjnej

Od 1 stycznia 2019 r., nowelizacja Ordynacji podatkowej implementuje do polskiego porządku prawnego ...

Finanse i podatki

Nowe brzmienie klauzuli obejścia prawa podatkowego

Od nowego roku nastąpi zmiana kształtu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zwanej również klau...

Finanse i podatki

Planowane zmiany w zasadach rozliczania leasingu samochodów osobowych

Poza zmianami, które mają dotknąć zasad rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działaln...

Finanse i podatki

Planowane zmiany w zasadach rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności

Do końca roku, jeżeli ramach firmy funkcjonowały samochody służbowe, które zaliczono do ewidencji śr...

Finanse i podatki

MotoAlert: Kary za cofanie licznika w samochodach

We wtorek Rada Ministrów przyjęła nowelizację Kodeksu drogowego i Kodeksu Karnego wprowadzając za pr...

Finanse i podatki

Sąd Najwyższy rozstrzygnie o wysokości odszkodowań komunikacyjnych

„Czy podmiotowi, który na podstawie art. 509 k.c. nabył od poszkodowanego lub jego następcy wierzyte...

Finanse i podatki

WYNAJEM AUTA ZASTĘPCZEGO A ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI UBEZPIECZYCIELA

Zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 363 Kodeksu Cywilnego w razie uszkodzenia rzeczy, które uniem...

Finanse i podatki

WYDATKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ SZKOLEŃ PRACOWNIKÓW

Organizacja szkoleń pracowników wiąże się dla pracodawcy z koniecznością ponoszenia dodatkowych kosz...

Finanse i podatki

Split payment – zagrożenia i korzyści

Zgodnie z raportem, którego przygotowanie zleciła Komisja Europejska jednym z podstawowych problemów...

Finanse i podatki

Zmora wydziałów komunikacji, czyli CEPiK 2.0.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Centralna Ewidencja Kierowców połączono w całość, tworząc Ewidencję P...