Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

Kontrakty i reklamacje

Kontrakty i reklamacje

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Obserwując rynek sprzedaży samochodów osobowych, zauważa się coraz większą świadomość kupujących. Zn...

Kontrakty i reklamacje

Kradzież, oszustwo a przywłaszczenie w kontekście odpowiedzialności w ubezpieczeniu autocasco

Częstą praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest uwzględnienie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeni...

Kontrakty i reklamacje

Produkcja i sprzedaż nieoryginalnych części zamiennych w perspektywie klauzuli reparacyjnej

Z gospodarczego punktu widzenia nabycie złożonego produktu rodzi swego rodzaju więź ekonomiczną pomi...

Kontrakty i reklamacje

Kiedy stosować Konwencję CRM?

Podstawowym, międzynarodowym aktem prawnym regulującym zarobkowy transport towarów pomiędzy państwam...

Kontrakty i reklamacje

Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta zagranicznego Przed nawiązaniem współpracy z zagranicznym podmiotem warto...

Kontrakty i reklamacje

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy zawieraniu umów z konsumentem

Umowa, jaką przedsiębiorca zawiera z konsumentem podlega odmiennemu reżimowi niż ta, którą zawierają...