Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

RODO

RODO

Pierwszy milion złotych za naruszenie RODO!

Decyzją z dnia 15 marca 2019 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po przeprowadzeniu postępowa...

RODO

Wykorzystywanie wizerunku modeli i osób trzecich

Każdy organizator imprezy masowej, koncertu, pokazu, targów (np. samochodowych) zderzy się z problem...

RODO

Zasady wykorzystywania wizerunku pracownika

Pracodawcy często wykorzystują wizerunek pracowników do celów informacyjnych czy też reklamowych. Po...

RODO

SKUTKI NARUSZENIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych zwykle kojarzy się przede wszystkim z wysokimi kara...

RODO

Środki ochrony i kary za niedostosowanie się do przepisów RODO

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 o ochronie danych osobowych, ogł...