Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

Kadry i płace

Kadry i płace

Dyscyplinowanie pracowników przez kary porządkowe

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca nie potrafi zmobilizować pracowników do przestrzegania okr...

Kadry i płace

Praktyczna nauka zawodu

Polska gospodarka rozwija się w stosunkowo szybkim tempie, do przedsiębiorców dochodzą głosy o dobre...

Kadry i płace

Zmiana właściciela zakładu pracy

Rynkową czołówkę branży motoryzacyjnej zdominowały duże grupy dealerskie, które posiadają przynajmni...

Kadry i płace

Upadłość i likwidacja a stosunek pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zawsze z ryzykiem po stronie przedsiębiorcy, a osiąg...

Kadry i płace

Pracodawco – czy masz obowiązek kontrolować zwolnienia lekarskie?

Na początku roku 2019 wielu przedsiębiorców otrzymało pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w prze...

Kadry i płace

Czym są i co zmienią Pracownicze Plany Kapitałowe?

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapi...

Kadry i płace

BADANIA LEKARSKIE KIEROWCÓW

Każdy kandydat na kierowcę, jak również osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowani...

Kadry i płace

Zasady antymobbingowe – jak skutecznie je wprowadzić?

Zgodnie z treścią art. 943§2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracow...

Kadry i płace

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

Każdy pracodawca prędzej czy później musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest rozwiązanie umowy łąc...

Kadry i płace

Legalność systemów telematycznych w autach służbowych

W firmach transportowych, zatrudniających przedstawicieli handlowych, czy też takich, które dysponuj...