Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

Kadry i płace

Kary porządkowe KP

Kadry i płace

Kary porządkowe czyli dyscyplinowanie pracownika

Niejednokrotnie zdarza się, że pracodawca nie potrafi zmobilizować pracowników do przestrzegania okr...

Praktyczna nauka zawodu

Kadry i płace

Praktyczna nauka zawodu

Rozwój gospodarczy Polska gospodarka rozwija się w stosunkowo szybkim tempie, do przedsiębiorców do...

Zmiana właściciela firmy a pracownicy

Kadry i płace

Zmiana właściciela zakładu pracy

Rynkową czołówkę branży motoryzacyjnej zdominowały duże grupy dealerskie, które posiadają przynajmni...

upadłość a likwidacja

Kadry i płace

Upadłość i likwidacja a stosunek pracy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się zawsze z ryzykiem po stronie przedsiębiorcy, a osiąg...

kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę

Kadry i płace

Kontrola zwolnień lekarskich przez pracodawcę – Czy jest taki obowiązek?

Na początku roku 2019 wielu przedsiębiorców otrzymało pismo z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w prze...

Jak wygląda finansowanie PPK?

Kadry i płace

Czym są i co zmienią Pracownicze Plany Kapitałowe?

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapi...

Badania lekarskie kierowców zawodowych

Kadry i płace

Badania lekarskie kierowców zawodowych – Poradnik

Każdy kandydat na kierowcę, jak również osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowani...

wewnętrzna polityka antymobbingowa

Kadry i płace

Polityka antymobbingowa – jak ją skutecznie wprowadzić?

Kodeks pracy art 94 Zgodnie z treścią art. 943§2 Kodeksu pracy mobbing oznacza działania lub zachow...

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

Kadry i płace

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę

Każdy pracodawca prędzej czy później musi zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest rozwiązanie umowy łąc...

Kadry i płace

Legalność systemów telematycznych w autach służbowych

W firmach transportowych, zatrudniających przedstawicieli handlowych, czy też takich, które dysponuj...