Realizacja obowiązków AML w dealerstwie - wdrożenie procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

Kontrakty i reklamacje

mały przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Kontrakty i reklamacje

Mały przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta Uwaga! Od 1 czerwca 2020 r.

Czytaj więcej...

Wada prawna KC

Kontrakty i reklamacje

Wady prawne rzeczy sprzedanej i odpowiedzialność sprzedawcy

Czytaj więcej...

Kontrakty i reklamacje

Na co zwracać uwagę przed zawarciem umowy

Czytaj więcej...

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Kontrakty i reklamacje

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Czytaj więcej...

przywłaszczenie a kradzież

Kontrakty i reklamacje

Kradzież, oszustwo a przywłaszczenie w kontekście AC

Czytaj więcej...

Produkcja i sprzedaż nieoryginalnych części zamiennych

Kontrakty i reklamacje

Produkcja i sprzedaż nieoryginalnych części zamiennych w perspektywie klauzuli reparacyjnej

Czytaj więcej...

Konwencja CRM

Kontrakty i reklamacje

Konwencja CRM (Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów) – Kiedy stosować?

Czytaj więcej...

Sprawdzenie wiarygodności firmy

Kontrakty i reklamacje

Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta?

Czytaj więcej...

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy

Kontrakty i reklamacje

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy zawieraniu umów z konsumentem

Czytaj więcej...