Dlaczego trzeba dostosować się do RODO

Kontrakty i reklamacje

mały przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta

Kontrakty i reklamacje

Mały przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta Uwaga! Od 1 czerwca 2020 r.

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą w przypadku zawarcia umowy, która nie ma dla niej ...

Wada prawna KC

Kontrakty i reklamacje

Wady prawne rzeczy sprzedanej i odpowiedzialność sprzedawcy

Sprzedawca odpowiada nie tylko za wady fizyczne sprzedanej rzeczy, ale także jeśli sprzedana rzecz m...

Kontrakty i reklamacje

Na co zwracać uwagę przed zawarciem umowy

Każdy z nas spotyka się na co dzień z różnego rodzaju umowami. Niestety, zawieramy je często nieświa...

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Kontrakty i reklamacje

Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi

Obserwując rynek sprzedaży samochodów osobowych, zauważa się coraz większą świadomość kupujących. Zn...

przywłaszczenie a kradzież

Kontrakty i reklamacje

Kradzież, oszustwo a przywłaszczenie w kontekście AC

Przewłaszczenie pojazdu w OWU ubezpieczyciela Częstą praktyką stosowaną przez ubezpieczycieli jest ...

Produkcja i sprzedaż nieoryginalnych części zamiennych

Kontrakty i reklamacje

Produkcja i sprzedaż nieoryginalnych części zamiennych w perspektywie klauzuli reparacyjnej

Z gospodarczego punktu widzenia nabycie złożonego produktu rodzi swego rodzaju więź ekonomiczną pomi...

Konwencja CRM

Kontrakty i reklamacje

Konwencja CRM (Umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów) – Kiedy stosować?

Podstawowym, międzynarodowym aktem prawnym regulującym zarobkowy transport towarów pomiędzy państwam...

Sprawdzenie wiarygodności firmy

Kontrakty i reklamacje

Jak zweryfikować zagranicznego kontrahenta?

Weryfikacja kontrahenta zagranicznego Przed nawiązaniem współpracy z zagranicznym podmiotem warto z...

Kontrakty i reklamacje

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy przy zawieraniu umów z konsumentem

Umowa, jaką przedsiębiorca zawiera z konsumentem podlega odmiennemu reżimowi niż ta, którą zawierają...